Aktuality

a 13.9.2014 - 15.9.2014 „SPOLOČNÁ EURÓPSKA MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ …”
Projekt umožnil stretnutie 780 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z obce Abasár (Maďarsko), 45 z obce Diósjenő (Maďarsko), 45 z obce z obce Szaflary (Poľsko), 45 z mesta Podivín (Česká republika) a 600 z obce Čebovce a okolitých obcí (Slovensko).
   
a 14.3.2008 Vyšegrád V4
V tomto roku je naše občianske združenie garantom a realizátorom Vyšegrádskych dní športu, kultúry a gastronómie v Čebovciach v dňoch 26. – 29. 6. 2008. Tohto podujatia sa zúčastnia viaceré partnerské obce štátov V4, ....